HAKKIMIZDA

Muhakkat surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri; zeka ve maharetleri birleştirmektedir.

Azın ilkeli bir şekilde çoğaltılmasını içeren kooperatifçilik hareketi dünyada beş kıtaya yayılmış evrensel bir hareket olup siyasi ve ekonomik işlemleri ne olursa olsun kooperatif ve benzeri kuruluşlar gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde görülmektedir.

Bugün dünyada yüz çeşit kooperatif türü olduğu bilinmektedir. Ülkemizde yirmi beş değişik alanda etkinlik gösteren kooperatif türü vardır.

Bu kooperatif türlerinden biride üçüncü sektör içinde yer alan tüketim kooperatifleridir. Yeryüzünde yaşayan bütün insanların ortak özelliği tüketici olmalarıdır. Her insan nihai bir tüketicidir. Tüketicisini koruyan toplum mutluluğu hak eder.

Tüketim kooperatifleri fiyat ve kalite yönünden tüketicinin korunmasında önemli bir araçtır. Bu anlamda ilk tüketim kooperatif İngiltere de Manchester kentinin roch dale kasabasında yirmi sekiz işçi tarafından 21 Aralık 1844 yılında kurulmuştur.

Roy öncülerinin hazırladıkları altı maddelik metin bugün uluslararası kooperatifçilik ilkelerini oluşturmaktadır. İmece ahilik ve benzeri doğaçlama usulü dini geleneksel kooperatifçiliğimizin hazırladığı tarihi ve sosyal kültürel platformlarda güzel kooperatifçiliğimiz 1863 yılında Mithat Paşanın memleket sandıklarıyla başlamış ve ülkemizde ilk modern tüketim kooperatifi 1912 yılında İstanbul’un Fatih semtinde Cevat Emre tarafından kurulmuştur.

Bunu 1913 yılında kurulan İstanbul memur erzak kooperatifi izlemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder Atatürk tüketim kooperatifçiliğiyle özel olarak ilgilenmiş ve 1925 yılında Ankara memurlar tüketim kooperatifini kurmuş ve birinci sırada ortağı olmuştur.

Büyük kooperatifçi Atatürk’ün kurmuş olduğu Türk kooperatifçilik kurumu mensuplarının ve nusret Namık kırk iki yörenin Türk kooperatifçiliğin ve tüketim kooperatiflerinin gelişmesine olan katkılarını şükranla anıyoruz.

Kooperatifçilik sosyal ekonomik bir hareket olarak Avrupa da tabandan yukarıya doğru ülkemizde ise tavandan aşağıya doğru başlatılmış olup böyle bir başlangıcın hazırladığı ortamda bazı siyasilerin zaman zaman olumsuz tutumları nedeniyle 1940 yıllarından 1960 yıllara kadar gelişme ilkesi giderek zayıflayan kooperatifçiliğimizin bu gün olması gereken yere ulaşamamıştır.

Türkiye de sendikalar 1975 yılına kadar daha çok konut kooperatifleri üzerinde durmuşlardır.1975 yılından itibaren de tüketim kooperatiflerinin kuruluşlarına öncelik vermeye başlamışlardır. Ülkemizin en büyük işçi konfederasyonu olan Türk iş yirmi dört maddeden oluşan çalışma ilkeleri arasına kooperatifçiliği de almıştır.

Sosyal ve ekonomik konularda sendika kooperatifçilik işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla bünyesinde Türk iş kooperatifçilik fonu adı altında bir fon tesis etmiş ayrıca kooperatifçilik bürosu kurmak suretiyle tüketim kooperatifçiliği gelişimlerini desteklemiş tüketim kooperatifleri merkez birliği kurulmasına önemli katkılar yapmıştır.

Tüketim kooperatifleri merkez birliği tüketim kooperatiflerinin tepe örgütüdür. Bir başka deyişle Türkiye de tüketim kooperatiflerinin federasyonudur. Kurucu ortağı bulunduğu milli kooperatifler birliği çatısı altında konfedaral örgütlenme biçimine ulaşmış ve Türk kooperatifçiliğinin üst örgütlenmesini tamamlamasına katkı yapmıştır. Körfez tukobirlik –yolkoop -esko birlik-ege birlik-tokat birlik-rize birlik ve bursa birliğinin ortaklarıyla 1994 yılında kurulan Türkiye tüketim kooperatifleri merkez birliğine daha sonra Ankara birlik ve İstanbul birlik ortak olmuşlardır.

Bu birliklerden yol koop ulusal bazda bir örgütlenme modeli geliştirmeye çalıştığı için başaralı olamamış ve merkez birliği ortaklığı düşmüştür. Liparatör incelendiğinde kooperatif hareketinin kıtlık yıllarında ve ekonomik kriz dönemlerimde sabit ve dar gelirlerinin lehine bir önlem alarak ön planı çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda tüketim kooperatiflerinin mahalle bakkalı görüntüsünden sıyrılıp ilk ellerden üretim merkezlerinden fabrika ve tarladan aracısız toplu alımlar yapabilmeleri için birleşmelerinde bütünleşmelerinde kafa ve kasa birliği yapmalarında sayısız yararlar vardır.

Bugün Türkiye tüketim kooperatifleri merkez birliği 9 bölge birliği ve 257 birim kooperatifi 120.000 ortağı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yapı içerisinde gösterilen etkinlikleri şöyle sıralayabiliriz. Eğitim bürosu-merkez birlik bünyesinde oluşturulan eğitim bürosu kooperatif içerisinde görüntülü ve basılı rehberlerinin ağırlıklı olduğu bir kütüphane kurmuş ve iki adet kitap yayınlanmasını sağlamış başta karınca ve Türkiye koop olmak üzere bazı yayın organlarında kooperatifçiliği ve tüketim kooperatifçiliğini değişik yönleriyle tanıtıcı bilimsel yazılar yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslar arası düzeyde kooperatifçilik alanındaki yenilikleri ve litaratür takip etmeye çalışan eğitim bürosu, konferans, panel, seminer ve benzeri bilimsel toplantıları düzenlenmesine yardımcı olmaktır. Şimdiye kadar değişik tarihlerde 22 seminer düzenlenmiştir. Kooperatifçiliğin değişik yönleri ele alan sorunlarını ve çözüm yollarını araştıran bu seminerlere de konuşmacı olarak değerli akademisyenler ve uzmanlar davet edilmekte izleyici olarakta Türkiye genelinden birim kooperatiflerinin ve bölge birliklerinin temsilcisi ve yöneticilerinin katılımını sağlamaktadır.

Muhasebe ve danışmanlık büroları birim kooperatiflerinin piyasa fiyatlarının çok altında bir ücretle muhasebelerini tutturabilecekleri muhasebe ve mali danışmanlık hizmetleri alabilecekleri uzman kadroların görev yaptıkları birimlerdir. Ayrıca bilgi işlem ünitemiz tarafından geliştirilen kooperatif işlemlerini takip programı özel yazılımla sağlanmış, gerek bilgi ve gerekse teknik yardım tüm kooperatiflerimize kadar ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Hukuk birimi kooperatiflerimiz birbirlerine benzer davalardan dolayı farklı avukatlara çeşitli ücretler ödemektedirler. Bu tür masrafların azalması için birliklerimizin bünyesinde oluşturulan hukuk birimi kooperatiflerimizin hukuki ve adli hizmetler vermektedir. Merkez Birliği olarak başlıca iştikakçılarımızda şunlardır:

Tümko anonim şirketi tüketim kooperatifleri merkez birliği öncülüğünde ve ortaklığında kısa adı Tümko Anonim Şirketi olan temin ve dağıtım şirketi kurulmuştur. Birim tüketim kooperatifleri teminat ve sermaye darlığı nedeniyle bireysel davranma gücüyle toplu mal alma şansı elde edememekte ve piyasa koşullarında büyük marketler karşısında ezilmekte olup yüksek enflasyon sonucu sermayeleri de sürekli erozyona uğramaktadır. Bu sakıncaları minimize edebilmek amacıyla kurulmuş olan ve isteyen birim tüketim kooperatiflerinin ve bölge birliklerinin ortak olabilecekleri TÜMKO güçlü sermaye yapısıyla ilkellerden toplu alımlar yaparak kendi markalarımızla uygun vade, uygun kalite ve uygun fiyatlarla ihtiyaç mallarını aracısız olarak üreticiden tüketiciye kooperatiflerimiz şirketi olan TÜMKO iç piyasada başta deterjan ve benzeri temizlik maddeleri olmak üzere  kâğıt, yağ, bakliyat, baharat gibi 58 kalem ürünü kendi markalarımızla tüketiciye sunduğu gibi değişik kalemlerde 600 ton gıda maddesinin dış satımını da gerçekleştirmiştir. Sigorta aracılık hizmeti kooperatif ana sözleşmelerinin amaç ve faaliyet konulu maddesinde yer alan ortaklarını sigorta ihtiyaçlarına aracı olun,  hükmünde Merkez Birliğinin önderliğinde Türkiye İş Bankası iştiraklı olan Anadolu Sigorta A.Ş’den bazı birliklerimizin ortak olduğu birlik sigorta adı altında acentalık alınmıştır. Ortaklarımızın sigorta ihtiyaçları yasal indirimlerden sonra % 30 avantajlı olarak karşılamaktadır. MB Koop Kart uygulaması, kartta alışveriş kurumları Türk insanını ve ortaklarımızı birer kart esiri haline getirmek için ellerinden geleni yapmaktadır. Örgütsel ve ekonomik anlamda bu uygulamadan zarar gören ortaklarımızın önlerini açmak için özel olarak geliştirilmiş bir kredili alışveriş kartı olan MB Koop Kart uygulamasına geçilmiştir. Dışbank iş birliğiyle geliştirilen bu uygulamaya göre herhangi bir kooperatif ortağı vitrininde MB Koop Kart amblemi bulunan anlaşmalı mağazalardan MB Koop Kartla gıda maddeleri dışında sağlık hizmetlerinden konfeksiyona, oto yedek parçasından ayakkabıya kadar bütün ihtiyaçlarını kredili taksitli ve indirimli olarak alışveriş yapmak suretiyle karşılayabilecek kooperatiflerine ödeyecektir. Alınan hizmetler ilkeli birliktelik sayesinde gerçekleştirilmiştir. Yasal örgütlenmemiz bu şekilde ilme kazanarak devam ettiği takdirde satın alma potansiyelimiz gelişecek fiyatlar daha minimize edilecek ve çağdaş kooperatifçilik harekatı ülkemizde de somuta ulaşmış olacaktır.

    ANAYASA 171. MADDESİ

S.S. TÜM TÜKETİM KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU’ NDAN, YENİ YIL MESAJI
İNSAN, YALNIZ YAŞAMASI ÇOK MÜMKÜN OLMAYAN SOSYAL BİR VARLIKTIR. DAİMA KENDİSİNDEN BAŞKA İNSANLARLA Y
Detay
19. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliğimiz’ n 19.( On dokuz ) Olağan Genel Kurulu, 22 Haziran 2013 Cumartesi günü
Detay
DEAR COOPERATİVE MEMBERS, DEAR FRİENDS,
The Central Committee for S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri has completed its preliminary work for Manager Training Semina
Detay
1163 KOOPERATİFLER KANUNU İNGİLİZCE
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE General Directorate Of Organization LAWS ON COOPE
Detay
1163 KOOPERATİFLER KANUNU
KOOPERATİFLER KANUNU Kanun Numarası : 1163 Resmi Gazete Tarihi : 10.5.1969 Kabul Tarihi : 24.4.1969 Resmi Gazete Sayıs
Detay